ЦК економічних дисциплін

У циклові комісії дисциплін гуманітарної, природничо – наукової, загальноекономічної та професійно-практичної підготовки молодших спеціалістів з економічних дисциплін залучені викладачі з певним стажем і досвідом практичної роботи.

Головним завданням циклової комісії є удосконалення методичної підготовки викладачів до навчально-виховної роботи, вивчення і розповсюдження передового досвіду викладання, розвиток навичок, активної самостійної роботи викладачів з підвищення свого професійного рівня.

 

Саєнко Надія Павлівна, викладач вищої категорії, голова циклової комісії економічних дисциплін, закінчила Алма-Атинський інститут народного господарства, 1964р., спеціальність «Планування народного господарства», кваліфікація – економіст.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економіка і нормування праці».

Підвищення кваліфікації:

 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\81037-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.,

Сухова Людмила Олександрівна, викладач вищої категорії, директор технікуму, закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1985 p., спеціальність «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку, кваліфікація – інженер – економіст.

Викладає дисципліни: «Політична економія», «Економічний аналіз», «Статистика».

Підвищення кваліфікації:

 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\81038-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.
 • Управління статистики в Ізмаїльському районі, стажування, довідка №17-17/113, тема: «Статистика соціально-економічного розвитку міста Ізмаїл», 18.02.2019р.,

Кавалерова Зоя Данилівна, викладач першої категорії,  закінчила Одеський інститут народного господарства, 1982р., спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст,

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Податкова система», «Фінанси», «Гроши та кредит»

Підвищення кваліфікації:

 • Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, центр післядипломної освіти, свідоцтво № 12СПК 543571, тема «Сучасні технології навчання в економічній освіті», 11.11.2014р..
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\81036-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.

 


Боденчук Сергій Васильович, викладач першої категорії,  закінчив Ленінградський інженерноекономічний інститут, 1984р., спеціальність «Економіка та організація будівництва», кваліфікація – інженер-економіст; ПАТ «Вищий навчальний заклад «Межрегіональна Академія управління персоналом»» 2011р., спеціальність «Управління навчальним закладом», квалифікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Викладає дисципліни: «Контроль і ревізія», «Управління витратами», «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародна економіка».

Підвищення кваліфікації:

 • Одеський національний політехнічний університет, КНЦ «Політех-Консалт», сертифікат № 1911/14, тема «Сучасні інноваційні технології організації навчального процесу у вищій техніч-ній школі»,07.02.2014р;
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\01033-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.

 


Василенко Олена Миколаївна, викладач першої категорії, закінчила Одеський державний економічний університет, 2002р., спеціальность “Облік і аудит”, кваліфікація – економіст.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Казначейська справа», «Економічний аналіз», «Політична економія».

Підвищення кваліфікації:

 • Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, інститут інноваційної та післядипломної осві-ти, курси підвищення кваліфікації, свідоцтво 12СПВ 133441, тема «Особистісно – орієнтоване навчання», 30.11.2015р.;
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності, стажування, довідка №1-7/327, тема: «Ефективні шляхи вдосконалення підготовки фахівців економічного профілю у ВНЗ», 18.03.2016р.

 

Чавичалова Ірина Олександрівна, викладач першої категорії,  закінчила Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2004р., спеціальність «Економіка підпиємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки та підприємництва.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка та макроекономіка», «Економіка і організація інноваційної діяльності»

Підвищення кваліфікації:

 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\81035-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.,

 


Боденчук Лілія Борисівна, викладач першої категорії за сумісництвом, старший викладач Міжрегіональної академії управління персоналом,  закінчила Ленінградський інженерноекономічний інститут, 1984р., спеціальність «Економіка та організація будівництва», кваліфікація – інженер-економіст, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Планування та організація діяльності підприємства».

Підвищення кваліфікації:

 • Одеська державна академія бідівництва та архитектури, кафедра «Менеджменту та управління проектами», стажування, довідка № 09-2137, 04.12.2015р.
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\81034-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.

 

Кіосєва Валентина Михайлівна, викладач першої категорії за сумісництвом,  головний бухгалтер Центральної районної лікарні, закінчила Херсонський індустріальний інститут, 1986р., спеціальність «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку», кваліфікація – інженер-економіст.

Викладає дисципліни: «Облік і звітність у бюджетних установах».

Підвищення кваліфікації:

  Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, інститут післядипломної освіти, підвищення кваліфікації кадрів, свідоцтво №1132, тема «Господарська діяльність в умовах дії нового бюджетного та податкового законодавства», 13.05.2015р.

 

З метою вдосконалення кваліфікації члени циклової комісії пройшли стажування з питань використання сучасних комп’ютерних технологій в обробці економічної інформації, яке проводилось в комп’ютерних класах технікуму під керівництвом викладачів відділення програмування. Викладачі циклової комісії економічних дисциплін приймають участь в роботі інформаційно-консультативних семінарів, які проводяться філією редакції журналу “Вісник податкової служби України” в інформаційному центрі Ізмаїльської об’єднаної державної податкової інспекції.

Викладачі циклової комісії прагнуть досягти максимального розвитку активності студентів у процесі навчання, працюють над зміцненням матеріально – технічної бази спеціальності та створенням належного морально-психологічного клімату педагогічного та студентського колективу. Багато уваги приділяється навчально – методичній роботі. Викладачі циклової комісії економічних дисциплін працюють над створенням методичного забезпечення навчального процесу державною мовою. Створено повний комплекс методичного забезпечення навчального процесу, проведення виробничої практики, організації самостійної роботи студентів, складання державного комплексного екзамену. Керівництво самостійною роботою студентів передбачає поглиблення їх знань зі спеціальних дисциплін шляхом їх участі у навчально-дослідницькій роботі, результати якої відображаються у доповідях на диспутах, семінарах та наукових конференціях.

Позакласна робота викладачів комісії стосується проведення олімпіад з економічних дисциплін, студентських наукових конференцій, консультацій, які допомагають студентам вдосконалити свої теоретичні та практичні знання з дисциплін спеціальності. Студенти відділення економіки приймають участь в обласних конференціях за фахом, які проводяться методичною комісією з економіки Обласного методичного об’єднання.

Викладачами відділення проводиться робота щодо оновлення електронного банку лекцій та методичних вказівок викладачів технікуму, що допоможе студентам в виконанні практичних та самостійних робіт