ЦК економічних дисциплін

У циклові комісії дисциплін гуманітарної, природничо – наукової, загальноекономічної та професійно-практичної підготовки молодших спеціалістів з економічних дисциплін залучені викладачі з певним стажем і досвідом практичної роботи.

Головним завданням циклової комісії є удосконалення методичної підготовки викладачів до навчально-виховної роботи, вивчення і розповсюдження передового досвіду викладання, розвиток навичок, активної самостійної роботи викладачів з підвищення свого професійного рівня.

Луговацький Іван Борисович, викладач першої категорії, завідувач відділенням економіки, закінчив Одеський інститут народного господарства, 1983р., спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Управління витратами», «Фінанси».

Підвищення кваліфікації:

  • Ізмаїльська районна рада, фінансовий відділ, стажування, довідка № 425, тема «Взаємозв’язок формування доходів районного бюджету з результатами економічної діяльності суб’єктів господарювання», 13.12.2013р.,

Саєнко Надія Павлівна, викладач вищої категорії, голова циклової комісії економічних дисциплін, закінчила Алма-Атинський інститут народного господарства, 1964р., спеціальність «Планування народного господарства», кваліфікація – економіст.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економіка і нормування праці».

Підвищення кваліфікації:

  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво 12СПК 829227, тема «Інформаційні технології в обліку», 22.12.2012р.,

Сухова Людмила Олександрівна, викладач вищої категорії, директор технікуму, закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, 1985 p., спеціальність «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку, кваліфікація – інженер – економіст.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Економіка програмного забезпечення».

Підвищення кваліфікації:

  • Управління статистики в Ізмаїльському районі, стажування,

довідка №01-34/713, тема: «Статистика соціально-економічного розвитку міста Ізмаїл», 12.11.2013р.,

Священко Тетяна Іванівна, викладач другої категорії, закінчила Київську державну академію водного транспорту, 2011р., спеціальність «Облік і аудит», спеціаліст з обліку і аудиту.

Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Гроші та кредит».

Підвищення кваліфікації:

  • Управління Пенсійного фонду в Татарбунарському районі Одеської області, стажування,

довідка № 1284/01, тема «Формування доходної та видаткової частин бюджету Фонду та кошторису видатків на утримання апарату управління», 01.11.2013р.,

Боденчук Лілія Борисівна, викладач Придунайської філії Міжрегіональної філії управління персоналом,  закінчила Ленінградський інженерноекономічний інститут, 1984р., спеціальність «Економіка та організація будівництва», кваліфікація – інженер-економіст.

Викладає дисципліни: «Планування та організація діяльності підприємства», «Фінанси підприємств»

Підвищення кваліфікації:

  • Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет економіки та інформатики, стажування, довідка №22-13, тема «Інновацій-ні технології сучасної економічної освіти», 02.10.2013р.,
Кавалерова Зоя Данилівна, викладач Ізмаїльський інститут водного транспорту, кафедра економічної теорії, закінчила Одеський інститут народного господарства, 1982р., спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст, «Податкова система», «Маркетинг», «Менеджмент»

Підвищення кваліфікації:

  • Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, центр післядипломної освіти, свідоцтво № 12СПК 543571, тема «Сучасні технології навчання в економічній освіті», 11.11.2012р..
З метою вдосконалення кваліфікації члени циклової комісії пройшли стажування з питань використання сучасних комп’ютерних технологій в обробці економічної інформації, яке проводилось в комп’ютерних класах технікуму під керівництвом викладачів відділення програмування. Викладачі циклової комісії економічних дисциплін приймають участь в роботі інформаційно-консультативних семінарів, які проводяться філією редакції журналу “Вісник податкової служби України” в інформаційному центрі Ізмаїльської об’єднаної державної податкової інспекції.

Викладачі циклової комісії прагнуть досягти максимального розвитку активності студентів у процесі навчання, працюють над зміцненням матеріально – технічної бази спеціальності та створенням належного морально-психологічного клімату педагогічного та студентського колективу. Багато уваги приділяється навчально – методичній роботі. Викладачі циклової комісії економічних дисциплін працюють над створенням методичного забезпечення навчального процесу державною мовою. Створено повний комплекс методичного забезпечення навчального процесу, проведення виробничої практики, організації самостійної роботи студентів, складання державного комплексного екзамену. Керівництво самостійною роботою студентів передбачає поглиблення їх знань зі спеціальних дисциплін шляхом їх участі у навчально-дослідницькій роботі, результати якої відображаються у доповідях на диспутах, семінарах та наукових конференціях.

Позакласна робота викладачів комісії стосується проведення олімпіад з економічних дисциплін, студентських наукових конференцій, консультацій, які допомагають студентам вдосконалити свої теоретичні та практичні знання з дисциплін спеціальності. Студенти відділення економіки приймають участь в обласних конференціях за фахом, які проводяться методичною комісією з економіки Обласного методичного об’єднання.

Викладачами відділення проводиться робота щодо оновлення електронного банку лекцій та методичних вказівок викладачів технікуму, що допоможе студентам в виконанні практичних та самостійних робіт