ЦК правових дисциплін

Головним завданням циклової комісії правових дисциплін є удосконалення методичної підготовки викладачів до навчально-виховної роботи, вивчення і розповсюдження передового досвіду викладання, розвиток навичок, активної самостійної роботи викладачів з підвищення свого професійного рівня.
Очолює випускаючу циклову комісію правових дисциплін викладач вищої категорії – Пашковський Володимир Іванович.

Склад циклової комісії правових дисциплін:


Пашковський Володимир Іванович, викладач вищої категорії, голова циклової комісії правових дисциплін, закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1987р., спеціальність «Правознавство, кваліфікація  юрист.

Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Конституційне право зарубіжних країн».

Підвищення кваліфікації:

  • Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, курси підвищення кваліфікації, сертифікат №862, тема «Проблеми викладання дисциплін цивільного – правового циклу», 05.11.2014р.
  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\01043-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.
Литвиненко Інга Юріївна, викладач першої категорії, закінчила Одеський інститут внутрішніх справ, 1997 р., спеціальність «Правознавство»,  кваліфікації – юрист.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Конституційне право України».

Підвищення кваліфікації:

  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\01042-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018р.
Ідіятуллін Денис Руфанович, викладач першої категорії, закінчив Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2006р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Викладає дисципліни: «Адміністративне право», «Організація судових та правоохоронних органів»

Підвищення кваліфікації:

  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво 12СПК 829231, тема «Сучасні методики і технології викладання дисциплін», 22.12.2016р.
Бурак Алла Володимирівна, викладач другої категорії, закінчила Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2009р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Викладає дисципліни: «Логіка», «Юридична деонтологія», «Діловодство», «Основи римського приватного права», «Міжнародне приватне право».

Підвищення кваліфікації:

  • Ізмаїльський МВ (з обслуговування м. Ізмаїл та Ізмаїльського району) ГУМВС України в Одеській області, стажування, довідка №55/9-304-75, тема: «Підготовка міліції громадської безпеки», 07.11.2016р.
Андрончик Юлія Миколаївна, викладач Міжрегіональної академії управління персоналом, кафедра права, закінчила ПАТ «Вищий навчальний заклад «Межрегіональна Академія управління персоналом»», 2012р., спеціальність «Правознавство»,  спеціалізація «Митне та господарське право» кваліфікація – спеціаліст з права.

Викладає дисципліни: «Судочинство в господарських судах», «Господарське право».

Підвищення кваліфікації:

  • Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, курси підвищення кваліфікації, свідоцтво №781, тема «Теоретичні проблеми господарського права», 20.10.2012р.