ЦК правових дисциплін

Головним завданням циклової комісії правових дисциплін є удосконалення методичної підготовки викладачів до навчально-виховної роботи, вивчення і розповсюдження передового досвіду викладання, розвиток навичок, активної самостійної роботи викладачів з підвищення свого професійного рівня.
Очолює випускаючу циклову комісію правових дисциплін викладач вищої категорії – Пашковський Володимир Іванович.

Склад циклової комісії правових дисциплін:


Пашковський Володимир Іванович, викладач вищої категорії, голова циклової комісії правових дисциплін, закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1987р., спеціальність «Правознавство, кваліфікація  юрист.
Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Конституційне право зарубіжних країн».
Підвищення кваліфікації:
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, курси підвищення кваліфікації, сертифікат №862, тема «Проблеми викладання дисциплін цивільного – правового циклу», 05.11.2014р.
Литвиненко Інга Юріївна, викладач першої категорії, закінчила Одеський інститут внутрішніх справ, 1997 р., спеціальність «Правознавство»,  кваліфікації – юрист.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Конституційне право України».

Підвищення кваліфікації:

  • Ізмаїльський інститут водного транспорту, кафедра цивільно-правових дисциплін, стажування, довідка №401, тема: «Новітні інформаційні технології в начальному процесі»,20.12.2013р.
Ідіятуллін Денис Руфанович, викладач першої категорії, закінчив Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2006р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.
Викладає дисципліни: «Адміністративне право», «Організація судових та правоохоронних органів»
Підвищення кваліфікації:

  • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво 12СПК 829231, тема «Сучасні методики і технології викладання дисциплін», 22.12.2016р.
Бурак Алла Володимирівна, викладач другої категорії, закінчила Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2009р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.
Викладає дисципліни: «Логіка», «Юридична деонтологія», «Діловодство», «Основи римського приватного права», «Міжнародне приватне право».
Підвищення кваліфікації:

  • Ізмаїльський МВ (з обслуговування м. Ізмаїл та Ізмаїльського району) ГУМВС України в Одеській області, стажування, довідка №55/9-304-75, тема: «Підготовка міліції громадської безпеки», 07.11.2016р.
Іфанов Олексій Вікторович, викладач Ізмаїльського інституту водного транспорту, кафедра правознавства, закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1989р., спеціальність «Правознавство»,  кваліфікації – юрист.
Викладає дисципліни: «Судочинство в господарських судах», «Господарське право».
Підвищення кваліфікації:

  • Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, курси підвищення кваліфікації, свідоцтво №781, тема «Теоретичні проблеми господарського права», 20.10.2012р.