Адміністрація

Сухова Людмила Олександрівна, директор технікуму, має тридцяти-шестирічний стаж керівної роботи, з них 27 років -у навчальних закладах.

Кулик Валентина Іванівна, заступник директора з навчальної роботи, має двадцятип’ятирічний стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах.

Мелешко Лідія Василівна, заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання, має тридцятип’ятирічний педагогічний стаж, з них 35 років на керівних посадах у навчальних закладах.

Луговацький Іван Борисович, завідуючий відділенням економіки. має тридцятитрьох-річний стаж роботи зі спеціальності, з них 5 років педагогічного стажу з економічних дисциплін.

Молокус Мирослав Іванович, завідуючий відділенням програмування. має тридцятидвохрічний стаж роботи зі спеціальності, з них 27 років педагогічного стажу з комп’ютерних дисциплін.

Школяренко Ольга Михайлівна, завідуюча навчальної частини, викладач другої категорії.

Каланжов Юрій Михайлович, завідуючий комп’ютерними лабораторіями.