Відділення економіки

Завідуючий відділенням економіки Луговацький Іван Борисович має тридцятитрьох-річний стаж роботи зі спеціальності, з них 5 років педагогічного стажу з економічних дисциплін.

Відділення економіки Ізмаїльського технікуму економіки і права готує молодших спеціалістів на денній та заочній формах навчання за наступними спеціальностями:

  • 051 «Економіка»
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  • 071 «Облік і оподаткування»
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

та продовжує підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей:

  • 03050401 – «Економіка підприємства»
  • 03050901 – «Бухгалтерський облік»

Термін навчання студентів відділення денної форми навчання:

  • 2 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти;
  • 1 рік і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

 

Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками підготовки.

Ізмаїльський технікум економіки і права уклав договори з Київським національним торговельно–економічним університетом, Одеським націо-нальним університетом ім. І.І.Мечникова, Одеським національним морським університетом, Одеським державним економічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Ізмаїльським інститутом водного транспорту, згідно з якими випускники технікуму мають можливість продовжити навчання для здобуття освіти наступного рівня акредитації.