Відділення права

Відділення права Ізмаїльського технікуму економіки і права готує  молодших спеціалістів за спеціальністю

  • 081«Право»

та продовжує підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності:

  • 03040101 – «Правознавство»

Термін навчання студентів відділення денної форми навчання:

  • 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти;
  • 2 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Ізмаїльський технікум економіки і права уклав договори з Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним торговельно–економічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова, Одеською національною юридично академією, Одеським національним морським університетом, Одеським державним економічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Ізмаїльським інститутом водного транспорту, згідно з якими випускники технікуму мають можливість продовжити навчання для здобуття освіти наступного рівня акредитації.

Випускники технікуму продовжують своє навчання в ВНЗ III-IV рівнів акредитації України, а саме: Харківський національний університет внутрішніх справ(9), Київський національний університет  ім. Тараса Шевченка (2 особи), Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (6 осіб), Національний університет державної податкової служби України (4 особи), Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (7 осіб), Київський національний торговельно-економічний університет (11 осіб), Харківський національний університет внутрішніх справ (14 осіб), Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова (12 осіб), Одеська національна юридична академія (7 осіб), Одеський національний морський університет (21 особа), Ізмаїльський інститут водного транспорту (37 осіб) тощо.

Найбільша чисельність випускників технікуму навчається в Одеських та Ізмаїльських вищих навчальних закладах. Випускники, які працюють за спеціальністю, мають значні службові підвищення. Так випускники технікуму працюють в правоохоронних органах, судах, прокуратурах, юридичних службах підприємств та організацій різних форм власності: начальниками відділів, слідчими, дознавачими, юрисконсультами, державними виконавцями, інспекторами відділу кадрів, завідуючими архівами, державними податковими інспекторами тощо .