Відділення програмування

Завідуючий відділенням програмування Молокус Мирослав Іванович має тридцятидвохрічний стаж роботи зі спеціальності, з них 27 років педагогічного стажу з комп’ютерних дисциплін.

Молокус М.І. закінчив Львівський політехнічний інститут.

Відділення програмування Ізмаїльського технікуму економіки і права готує  молодших спеціалістів за спеціальністю

  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

та продовжує підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності:

  • 05010301 – «Розробка програмного забезпечення»

Термін навчання студентів відділення денної форми навчання:

  • 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти;
  • 2 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

 

Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками підготовки.

Ізмаїльський технікум економіки і права уклав договори з Київським національним торговельно–економічним університетом, Одеським націо-нальним університетом ім. І.І.Мечникова, Одеським національним морським університетом, Одеським державним економічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Ізмаїльським інститутом водного транспорту, згідно з якими випускники технікуму мають можливість продовжити навчання для здобуття освіти наступного рівня акредитації.