ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Одеська область, м. Ізмаїл

071 — Облік і Оподаткування

Бухгалтер сьогодні – це аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами компанії, прогнозувати її розвиток. Без посади бухгалтера у своєму штаті не може обійтись жодне підприємство або фірма.

Чому варто стати Бухгалтером?

На підприємствах бухгалтери працюють за напрямками: каса, банк, основні засоби, виробничі запаси, облік розрахунків з покупцями і постачальниками, за податками і страхуванням, валютні операції, розрахунки за виплатами працівникам, виробництво. За ведення всієї бухгалтерії відповідає головний бухгалтер. У невеликій фірмі один бухгалтер може відповідати за все.

Кваліфікований бухгалтер, розбирається у всіх питаннях обліку та податкової політики, безцінний працівник і найповажніша людина на підприємстві. Однак і відповідальність висока – він відповідає за всі розрахунки.

Робота бухгалтерії суворо контролюється з одного боку роботодавцем, з іншого державними нормативними актами. Тому потрібно розбиратися в перипетіях законодавства та вміти спілкуватися з держорганами, наприклад, податковими.

Потрібно тримати в голові всю фінансову картину підприємства, щоб знати, як будь-яка угода позначиться на балансі, звітності. Плюсами професії є: попит на ринку праці; переважно нормований робочий день; можна мати додатковий заробіток, наприклад, допомагати з веденням бухгалтерії дрібним підприємцям. Бухгалтер готується для обліково-економічної роботи в організаціях, на підприємствах різних галузей діяльності усіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих та інших номенклатурних посад. Люди цієї професії мають бути, перш за все, відповідальними та організованими, любити цифри, з ними йому доведеться стикатися щодня. Також необхідні висока концентрація уваги, скрупульозність і старанність. Непогано мати гарну пам’ять і вміти зберігати комерційну таємницю.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Молодший спеціаліст

Галузь знань 07

Управління та адміністрування

Спеціальність

Облік і оподаткування

Кваліфікація

Бухгалтер

Термін навчання

3 роки на основі базової загальної освіти

2 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом

Форма навчання

Денна / заочна

 

Перелік навчальних дисциплін:

Студенти вивчають такі дисципліни професійного циклу:

 • Фінансовий облік;
 • Інформаційні системи і технології в обліку;
 • Облік і звітність у бюджетних установах;
 • Контроль і ревізія;
 • Податкова система;
 • Казначейська справа;
 • Бухгалтерський облік і звітність у бюджетних організаціях;
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу; Економічний аналіз;
 • Фінанси, Гроші та кредит та інші.

 

Під час навчання студенти здобувають не тільки теоретичні знання з фінансово-економічних і облікових дисциплін, а також отримують навички практичної роботи з бухгалтерськими програмами та ормативними документами.

Навчальна практика проводиться з інформатики та комп’ютерної техніки, фінансового обліку, податкової системи, інформаційних систем і технологій в обліку шляхом вирішення виробничих ситуацій, з використанням елементів ділової гри в умовах максимально наближених до виробничих. Працюючи з різними конфігураціями програми «1С:Бухгалтерія» студенти набувають навики автоматизації обліку по найважливіших розділах :

 • Облік банківських і касових операцій
 • Облік матеріально-виробничих запасів, складський облік;
 • Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • Облік торгових операцій,
 • Облік розрахунків з контрагентами, за паями;
 • Облік біологічних активів;
 • Облік заробітної плати і кадровий облік;
 • Облік транспорту;
 • Облік основного і допоміжного виробництва, непрямих витрат, готової продукції,
 • Облік ПДВ і податку на прибуток;
 • Стандартні звіти і формування регламентованої звітності.

Це забезпечує високий рівень підготовки випускників та швидку адаптацію в практичній роботі.

Вибір професії – це вибір шляху відповідальності, справедливості, цілеспрямованості. В нашому коледжі Ви отримаєте якісні знання та професійну майстерність економіста, фінансиста, бухгалтера.

Успішна кар’єра починається в Ізмаїльському коледжі економіки і права!

Правова база і великий досвід

Отримай нову професію

Ізмаїльський фаховий коледж економіки і права здійснює професійну підготовку молодших бакалаврів: юристів, економістів, бухгалтерів та програмістів

Професія юриста – це, перш за все, величезний рівень відповідальності. У руках фахівця іноді долі людей, підприємств і навіть держав. І, не дивлячись на те, що з кожним роком число абітурієнтів, що бажають здобути цю професію, стає все більшим, кваліфікованих і умілих співробітників з них виходить не так-то багато.

Якщо ви мрієте отримати престижну та важливу для суспільства професію, потужну основу знань, яка визнається у світі, то гарним вибором для вас стане Ізмаїльський фаховий коледж економіки і права. Ми організовуємо навчання  збалансовуючи теорію і практику, саме тому наші випускники завжди готові до сучасних викликів. Запрошуємо вас на консультацію по вступу до ІФКЕП.

Інщі Спеціальності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

Інженерія програмного забезпечення

Облік і оподаткування

Поширити сторінку

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp