ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Одеська область, м. Ізмаїл

076 — Підприємництво

Фахівці спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» працюють на підприємствах різних форм власності. Вони є найбільш популярними фахівцями на ринку праці з високою і стабільною заробітною платою.

Чому варто стати Підприємцем?

Посада фахівця економіста займає вагоме місце в структурі практично всіх підприємств, організацій чи установ. Економіст здійснює розрахунки собівартості продукції, визначає, яку продукцію і в якій кількості необхідно виробляти підприємству, як економно витрачати ресурси, як розраховувати ціну, щоб отримати прибуток, складає кошторис витрат, аналізує і прогнозує економічну і фінансову діяльність та визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації. Саме часто від економіста залежить успіх роботи як окремого підрозділу, так і всього  підприємства.

Випускники цього фаху знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, і в бізнесі, і у фінансовій сфері. Особисті якості економіста: вміння аналізувати великий обсяг інформації; висока концентрація уваги; терпіння; комунікабельність; організаторські здібності.

Навчальний процес за даною спеціальністю побудовано так, що забезпечується гуманітарна і загальноекономічна підготовка майбутнього фахівця, розкривається новий світ економіки і бізнесу, лабіринти комп’ютерних мереж та інформаційних технологій. Опановуючи спеціальність студенти вивчають фахові дисципліни:

 • Планування та організація діяльності підприємства;
 • Фінансовий облік;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Економіка і нормування праці;
 • Управління витратами;
 • Податкова система;
 • Економічний аналіз;
 • Менеджмент; маркетинг;
 • Ціноутворення та інші.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Молодший спеціаліст

Галузь знань 07

Управління та адміністрування

Спеціальність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація

Технік-економіст

Термін навчання

3 роки на основі базової загальної освіти

2 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом

Форма навчання

Денна / заочна

 

Посади випускників:

Фахівці спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» працюють на посадах:

 • Диспетчер з виробництв;
 • Технік з планування;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік з праці;
 • Технік з нормування праці;
 • Хронометражист;
 • Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • Помічник керівника підприємства, інспектор з цін.

Навчальний процес за даною спеціальністю побудовано так, що забезпечується гуманітарна і загальноекономічна підготовка майбутнього фахівця, розкривається новий світ економіки і бізнесу, лабіринти комп’ютерних мереж та інформаційних технологій. Опановуючи спеціальність студенти вивчають фахові дисципліни:

 • Планування та організація діяльності підприємства;
 • Фінансовий облік;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Економіка і нормування праці;
 • Управління витратами;
 • Податкова система;
 • Економічний аналіз;
 • Менеджмент; маркетинг;
 • Ціноутворення та інші.

 

Фах економіста надає можливість відкрити свою справу, займатись підприємницькою діяльністю.

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • Директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • Керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • Керівник підприємства сфери послуг;
 • Директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

 

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • Директор малої торговельної фірми;
 • Керівник магазину;
 • Комерсант;
 • Завідувач торговельного залу;
 • Менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • Менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв.

 

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • Фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • Фахівець із біржових операцій;
 • Аукціоніст (ліцитатор);
 • Торговельний брокер (маклер).

 

Здобувши освіту у нас, Ви зможете економічно мислити, самореалізуватись, мобільно реагувати на виклики ринкових відносин, приймати правильні рішення, знайти достойне робоче місце, бути успішним.

Правова база і великий досвід

Отримай нову професію

Ізмаїльський фаховий коледж економіки і права здійснює професійну підготовку молодших бакалаврів: юристів, економістів, бухгалтерів та програмістів

Професія юриста – це, перш за все, величезний рівень відповідальності. У руках фахівця іноді долі людей, підприємств і навіть держав. І, не дивлячись на те, що з кожним роком число абітурієнтів, що бажають здобути цю професію, стає все більшим, кваліфікованих і умілих співробітників з них виходить не так-то багато.

Якщо ви мрієте отримати престижну та важливу для суспільства професію, потужну основу знань, яка визнається у світі, то гарним вибором для вас стане Ізмаїльський фаховий коледж економіки і права. Ми організовуємо навчання  збалансовуючи теорію і практику, саме тому наші випускники завжди готові до сучасних викликів. Запрошуємо вас на консультацію по вступу до ІФКЕП.

Інщі Спеціальності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

Інженерія програмного забезпечення

Облік і оподаткування

Поширити сторінку

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp